INFORMARE

 PRIVIND  PRELUCRAREA

DATELOR  CU  CARACTER  PERSONAL

 

CINE SUNTEM

ȘI  CUM NE

PUTEȚI CONTACTA

Operator  SC GRUIA TRANS SRL SIBIU, str. TILIȘCA, nr. 2, jud. SIBIU, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, sub nr. J 32/435/2006, cod fiscal nr. RO18521079, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon 0744177618, date de contact responsabil cu protecția datelor cu caracter personal This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon 0354131035.

DATE PRELUCRATE, SCOPURI ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRILOR

 

În funcție de modul în care interacționați cu site-ul nostru prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri și temeiuri juridice:

a.  Numele și prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon în scopul rezolvării unor solicitări transmise de dumneavoastră la secțiunea „Contact”, temeiul juridic al prelucrării fiind art. 6 al. (1)  litera b) din GDPR, respectiv pentru a face demersuri în vederea încheierii unui contract;

b. În cazul în care optați pentru contactarea telefonică a reprezentanților noștri, vom prelucra, în plus vocea și alte date furnizate voluntar de dumneavoastră pentru a răspunde solicitărilor sau pentru rezolvarea altor aspecte sesizate;

c.  Dacă optați să achitați plata produselor și serviciilor prezentate pe site on line, operatorii care furnizeaza serviciile de acest gen vor prelucra numele, prenumele, adresa de email, număr de telefon, date de card, banca emitentă a cardului, data tranzacției și valoarea acesteia, în calitate de  împuternicit al societății noastre, temeiul juridic temeiul juridic al prelucrării fiind art. 6 al. (1)  litera b) din GDPR, respectiv executarea contractului de vânzare cumpărare a produselor sau serviciilor.

IDENTIFICATORI ON LINE

Site-ul utilizează un identificator on lin tip cookie care este necesar pentru a asigura funcționarea acestuia  care se stochează pe dispozitivul dumneavoastră doar pe durata accesării site-ului.

CUI DIVULGĂM DATELE

Destinatarii datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului sunt sau pot fi:

a. Furnizorii serviciilor de găzduire și monitorizare a site-ului,  de plată on line, de facturare și transport, în funcție de bunurile sau serviciile achiziționate.

b. Autoritățile și instituțiile publice care au atribuții  legale să controleze activitatea societății noastre sau autoritățile judiciare în cazul în care datele sunt necesare pentru apărarea unor drepturi legitime ale noastre.

CÂT TIMP PRELUCRĂM DATELE

Prelucrăm datele dumneavoastră atât timp cât sunt necesare pentru realizarea scopurilor enunțate mai sus și pentru a respecta obligațiile legale privind arhivarea documentelor.

La expirarea acestor perioade vom efectua o analiză înainte de ștergerea/distrugerea datelor  pentru a evalua necesitatea prelungirii termenelor,  iar dacă se impune, vom stoca datele și peste perioadele menționate, atunci când sunt necesare pentru a proteja interesele legitime ale noastre, cum ar fi exercitarea unor drepturi în instanță sau pentru a răspunde solicitărilor autorităților publice.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Conform GDPR, beneficiați de dreptul de informare și acces la datele cu caracter personal, rectificarea și ștergerea acestorarestricționarea prelucrăriiportabilitatea datelor, dreptul la opoziție și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

Puteți să vă exercitați aceste drepturi în condițiile prevăzute de GDPR, prin transmiterea unei solicitări scrise la datele de contact indicate.

În cazul în care apreciați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal utilizând formularul special destinat de pe site-ul acesteia www.dataprotection.ro

Conform art. 38 al. (4) din GDPR puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa de e-mail indicată cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și la exercitarea drepturilor menționate mai sus.

DE UNDE AVEM DATELE CU CARACTER

Daca optati pentru plata online a produselor sau serviciilor primim datele privind efectuarea platilor de la procesatorii acestui tip de plati prezentati pe site.

OBLIGAȚIA DE A FURNIZA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Aveți obligația de a ne furniza datele cu caracter personal pentru achiziționarea produselor și serviciilor prezentate pe site-ul nostru iar refuzul de a pune la dispoziție aceste date va determina imposibilitatea furnizări produselor sau serviciilor.